ข่าวประชาสัมพันธ์/VU-News

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่อยู่: 84 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา 30000 @ 24 April 2017
office: 044-203778-84 ต่อ 209,125 mobile: 089-94498881 (อ.กุ้ง) 062-2010054 (อ.ภูมิ) 093-3268880 (อ.วายุ) 061-0198228 (อ.จิม)